องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมวางแผนการจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก ประจำปี 2567


วันนี้ (7 พ.ค. 67) เวลา 13.00 น. นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก ประจำปี 2567 ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

2024-05-15
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-07
2024-04-30
2024-04-22
2024-04-13