องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2556


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ร่วมกิจวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23  ตุลาคม  2556  ณ บริเวณหน้าที่ทำการอำเภอดอนสัก  โดยมีท่านปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี เวลา 09.09 น. โดยได้วางพวงมาลาถวายราชสักการะ ถวายความเคารพ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 จากนั้นได้กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระจุลจมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  รัชกาลที่ 5 โดยกล่าวถึงพระราชกรณียกิจเด่นที่ล้วนเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและยังมีผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ด้านการรักษาความยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณูปโภค และด้านคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร เป็นต้น
2024-04-10
2024-04-05
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08