องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมประชาคมหมู่บ้าน (หมู่ที่ 10 บ้านนางกำ) และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว)


วันนี้ (8 พ.ค. 67) เวลา 13.00 น. นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก พร้อมด้วย นายณฐพล ทองมี รองปลัดฯ เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนางกำ ในประเด็นการใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนต่อไป อีกทั้งมอบหมายให้ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) และบริการชำระค่าจัดเก็บขยะแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดนางกำ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

2024-05-15
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-07
2024-04-30
2024-04-22
2024-04-13