องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมหารือโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567


วันนี้ (15 พ.ค. 67) นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 ทั้งนี้มีสมาชิกสภาอบต. ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 9 หมู่ เข้าร่วมการประชุม โดยร่วมกันวางแผนการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อดำเนินโครงการในขั้นตอนต่อไป

2024-05-15
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-07
2024-04-30
2024-04-22
2024-04-13