องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2556


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เข้ากิจกรรม ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556  โดยมีนายก คณะผู้บริหารและพนักงานลูกจ้าง ร่วมถวายพุ่มเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมหรรษา ณ สนามพระกิตติมงพิพัฒน์
2024-04-10
2024-04-05
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08