องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในโครงการปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2558 ในวันที่ 26 มิ.ย. 58


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในโครงการปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2558 ในวันที่ 26 มิ.ย. 58 ณ ที่ป่าชายเลนบ้านบางโสม  หมู่ที่ 9 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา  10.00  น.เป็นต้นไป

2024-04-10
2024-04-05
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08