องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายบุญธรรม  นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรม ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั้น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ณ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก 

2023-11-24
2023-11-23
2023-11-22
2023-11-20
2023-11-15
2023-10-30
2023-10-25
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-26