องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกอบต.ดอนสัก


ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ร่วมจัดทำ"ถังขยะเปียกลดโลกร้อน" เพื่อนำร่องในการคัดแยกขยะเปียกครัวเรือน เป็นตัวอย่างให้แก่ชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่อบต.ดอนสักต่อไป

2024-02-19
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-31
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-17