องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุราษฎร์ธานี


วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ได้เข้าร่วมในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ "ถังขยะเปียกลดโลกร้อน" ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุตามเป้าหมาย

2024-02-19
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-31
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-17