องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก โดยมีนายบุญธรรม นิยกิจ นายกอบต.ดอนสัก คณะผู้บริหาร รองปลัด(รักษาการแทนปลัด) หัวหน้าฝ่าย ประธานสภาฯ คณะกรรมการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เข้าร่วมในการประชุมสภาฯครั้งนี้

2024-02-19
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-31
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-17