องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 26 ม.ค. 2567 ]8
2 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส [ 10 ก.ค. 2566 ]40
3 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส [ 18 เม.ย. 2566 ]44
4 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่ สตง.รับรองประจำปีงบประมาณ 2565 ของ อบต.ดอนสัก [ 1 มี.ค. 2566 ]53
5 ประกาศรายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส [ 17 ม.ค. 2566 ]58
6 ประกาศรายงานรับจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]82
7 ประกาศรายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส [ 12 ต.ค. 2565 ]73
8 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 [ 12 ก.ค. 2565 ]95
9 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส [ 12 เม.ย. 2565 ]102
10 ประกาศผลการตรวจสอบการเงิน ที่ สตง.รับรอง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]105
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]136
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]135
13 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]139
14 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส [ 20 เม.ย. 2564 ]138
15 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2564 ]99
16 ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 16 ธ.ค. 2563 ]121
17 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 พ.ย. 2563 ]134
18 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 29 ต.ค. 2563 ]131
19 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]103
20 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]107
 
หน้า 1|2