องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 [ 27 ต.ค. 2565 ]53
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]59
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ต.ค. 2565 ]51