องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ Care Manager Caregiver เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจ ส่งผลงานวิชาการวิจัย และนวัตกรรม

นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 The 3rd National Health Promotion and Elderly Care Innovation Conference 2023

"ขับเคลื่อนสุขภาวะผู้สูงวัยด้วยพลังเครือข่ายชุมชน" (Driving the Health of the Elderly with the Power of Community Networks)

ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

https://eh.anamai.moph.go.th/th/academic-conference-3/    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3
 
ใบสมัคร
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดอนสัก