องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553(ส่วนการคลัง,ส่วนโยธา)

    รายละเอียดข่าว

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553(ส่วนการคลัง,ส่วนโยธา)

    เอกสารประกอบ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553(ส่วนการคลัง,ส่วนโยธา)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2552
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดอนสัก