องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 180 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.พ. 2561 ]37
102 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ประจำปี 2561-2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน [ 6 ธ.ค. 2560 ]36
103 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2560 ]39
104 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยความพิการมายืนยันสิทธขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 ต.ค. 2560 ]35
105 ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 13 บ้านเขากลอย ครั้งที่ 2 [ 5 มิ.ย. 2560 ]40
106 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนสัก [ 3 พ.ค. 2560 ]38
107 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนสัก [ 19 เม.ย. 2560 ]31
108 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอ่างล่างหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางกำ [ 19 เม.ย. 2560 ]38
109 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ [ 16 มี.ค. 2560 ]39
110 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบโครงถักเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านห้วย [ 14 ก.พ. 2560 ]34
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก สอบราคาโครงการซ่อก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนอ่าวหมาเถื่อน ช่วงที่2 หมู่ที่ 10 บ้านนางกำ [ 14 ก.พ. 2560 ]41
112 ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 4 ม.ค. 2560 ]35
113 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 13 ธ.ค. 2559 ]31
114 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร [ 30 พ.ย. 2559 ]34
115 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 พ.ย. 2559 ]36
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 พ.ย. 2559 ]36
117 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 พ.ย. 2559 ]33
118 แผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ผ.ด.1) [ 1 พ.ย. 2559 ]34
119 ประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งมุ่งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 2 ส.ค. 2559 ]32
120 ประชาสัมพันธ์โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและทางเท้าอิฐตัวหนอน [ 2 ส.ค. 2559 ]31
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9