องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 204 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 3 เม.ย. 2561 ]30
122 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย [ 15 มี.ค. 2561 ]32
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 13 มี.ค. 2561 ]33
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 6 มี.ค. 2561 ]44
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.พ. 2561 ]37
126 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ประจำปี 2561-2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน [ 6 ธ.ค. 2560 ]33
127 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2560 ]30
128 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยความพิการมายืนยันสิทธขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 ต.ค. 2560 ]29
129 ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 13 บ้านเขากลอย ครั้งที่ 2 [ 5 มิ.ย. 2560 ]27
130 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนสัก [ 3 พ.ค. 2560 ]46
131 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนสัก [ 19 เม.ย. 2560 ]48
132 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอ่างล่างหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางกำ [ 19 เม.ย. 2560 ]45
133 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ [ 16 มี.ค. 2560 ]31
134 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบโครงถักเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านห้วย [ 14 ก.พ. 2560 ]30
135 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก สอบราคาโครงการซ่อก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนอ่าวหมาเถื่อน ช่วงที่2 หมู่ที่ 10 บ้านนางกำ [ 14 ก.พ. 2560 ]39
136 ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 4 ม.ค. 2560 ]28
137 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 13 ธ.ค. 2559 ]30
138 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร [ 30 พ.ย. 2559 ]29
139 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 พ.ย. 2559 ]28
140 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 พ.ย. 2559 ]27
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11