องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 26 มิ.ย. 2566 ]32
42 แนวทางปฏิบัติหากพบเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์/ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในพื้นที่ [ 22 มิ.ย. 2566 ]27
43 ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย (จำนวน 3 ครัวเรือน) [ 16 มิ.ย. 2566 ]35
44 แนวทางการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์/ช่องทางการส่งต่อ [ 15 มิ.ย. 2566 ]38
45 กลไกการฝากครรภ์ [ 8 มิ.ย. 2566 ]34
46 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 มิ.ย. 2566 ]28
47 การป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ [ 26 พ.ค. 2566 ]35
48 รับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟาง ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปี 2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]33
49 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน [ 22 พ.ค. 2566 ]36
50 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 19 พ.ค. 2566 ]24
51 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย [ 18 พ.ค. 2566 ]31
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ [ 15 พ.ค. 2566 ]31
53 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 12 พ.ค. 2566 ]29
54 ขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]39
55 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 5 พ.ค. 2566 ]26
56 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ [ 28 เม.ย. 2566 ]29
57 แจ้งคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ [ 26 เม.ย. 2566 ]41
58 การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด [ 26 เม.ย. 2566 ]27
59 การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ XBB.1.16 [ 24 เม.ย. 2566 ]38
60 การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 21 เม.ย. 2566 ]36
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16