องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศอบต.ดอนสัก รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในตำแหน่งที่ว่าง [ 6 ก.พ. 2566 ]66
82 ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ด้านการควบคุม,ป้องกันมลพิษ และแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม [ 3 ก.พ. 2566 ]44
83 ประกาศอบต.ดอนสัก เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]49
84 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” [ 16 ม.ค. 2566 ]50
85 ประกาศเตือน 6-8 ม.ค. 66 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรง บริเวณอ่าวไทย [ 6 ม.ค. 2566 ]47
86 แบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน (บุตรหลานที่มีอายุต่ำกว่า20ปี) [ 4 ม.ค. 2566 ]76
87 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๖ [ 3 ม.ค. 2566 ]82
88 ประกาศอบต.ดอนสัก เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 1 ม.ค. 2566 ]41
89 ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 23 ธ.ค. 2565 ]32
90 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ 22 ธันวาคม 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]29
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 ธ.ค. 2565 ]56
92 ประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังภัยพิบัติเนื่องจากฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม [ 8 ธ.ค. 2565 ]152
93 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไชค์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]95
94 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ [ 1 ธ.ค. 2565 ]63
95 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(พ.ศ.2562) ประจำปี 2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]92
96 ประกาศแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมเฉียบพลันจากฝนตกหนัก ในช่วง 20-24 พ.ย.นี้ [ 21 พ.ย. 2565 ]79
97 ขอเชิญทุกครัวเรือนร่วมกันทำ ถังขยะเปียก...ลดโลกร้อน [ 18 ต.ค. 2565 ]128
98 ข้อมูลลานกีฬาและสนามกีฬา [ 17 ต.ค. 2565 ]32
99 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก [ 30 ก.ย. 2565 ]28
100 ประชาสัมพันธ์ การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 21 ก.ย. 2565 ]91
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16