องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 5 ต.ค. 2563 ]78
162 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 5 ต.ค. 2563 ]78
163 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 ต.ค. 2563 ]93
164 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]79
165 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 5 ต.ค. 2563 ]85
166 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]87
167 ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน [ 14 ส.ค. 2563 ]80
168 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 13 ส.ค. 2563 ]126
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 6 ส.ค. 2563 ]126
170 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักที่ 280/2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]81
171 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 30 มิ.ย. 2563 ]137
172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 23 มิ.ย. 2563 ]135
173 ผลิตภัณฑ์ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 5 มิ.ย. 2563 ]87
174 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 มิ.ย. 2563 ]126
175 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 15 พ.ค. 2563 ]130
176 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 12 พ.ค. 2563 ]126
177 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง การขอรับความช่วยเหลือ (ถุงยังชีพ)ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไข โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COCID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก [ 28 เม.ย. 2563 ]145
178 ประกาศ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี [ 28 เม.ย. 2563 ]192
179 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]88
180 แผนอัตรากำลัง ประจำปี 2560-2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]86
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16