องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]10
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]60
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]72
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]104
5 การติดตามและประเมิณผล ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 24 ก.พ. 2564 ]125
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 5 ต.ค. 2563 ]91
7 การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 เม.ย. 2563 ]93
8 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) [ 22 ก.พ. 2562 ]98