องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]25
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ครั้งที่ 6 [ 30 ส.ค. 2566 ]27
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ครั้งที่ 5 [ 30 พ.ค. 2566 ]25
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ครั้งที่4 [ 31 ม.ค. 2566 ]61
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ครั้งที่3 [ 6 พ.ค. 2565 ]95
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ครั้งที่2 [ 18 มิ.ย. 2564 ]94
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1) พ.ศ.2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]94
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 [ 5 พ.ย. 2563 ]97
9 แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]97
10 แผนภูมิโครงสร้าง ปี 61-63 [ 21 เม.ย. 2563 ]101
11 บัญชีจัดตำแหน่ง ปี61-63 [ 21 เม.ย. 2563 ]102
12 แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2561-2563(ภาระค่าใช้จ่าย) [ 21 เม.ย. 2563 ]140
13 แนวทางการพัฒนาพนักงานปี61-63 [ 21 เม.ย. 2563 ]100
14 ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ปี61-63 [ 21 เม.ย. 2563 ]132
15 แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗ [ 22 ต.ค. 2556 ]112