องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 13 บ้านเขากลอย ครั้งที่ 2 [ 5 มิ.ย. 2560 ]79
242 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนสัก [ 3 พ.ค. 2560 ]125
243 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนสัก [ 19 เม.ย. 2560 ]132
244 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอ่างล่างหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางกำ [ 19 เม.ย. 2560 ]142
245 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ [ 16 มี.ค. 2560 ]81
246 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบโครงถักเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านห้วย [ 14 ก.พ. 2560 ]88
247 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก สอบราคาโครงการซ่อก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนอ่าวหมาเถื่อน ช่วงที่2 หมู่ที่ 10 บ้านนางกำ [ 14 ก.พ. 2560 ]116
248 ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 4 ม.ค. 2560 ]77
249 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 13 ธ.ค. 2559 ]86
250 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร [ 30 พ.ย. 2559 ]78
251 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 พ.ย. 2559 ]77
252 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 พ.ย. 2559 ]76
253 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 พ.ย. 2559 ]82
254 แผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ผ.ด.1) [ 1 พ.ย. 2559 ]79
255 ประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งมุ่งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 2 ส.ค. 2559 ]92
256 ประชาสัมพันธ์โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและทางเท้าอิฐตัวหนอน [ 2 ส.ค. 2559 ]117
257 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลัง อบต.) [ 2 ส.ค. 2559 ]125
258 ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 13 สาย [ 1 มิ.ย. 2559 ]79
259 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านนางกำ [ 23 พ.ค. 2559 ]118
260 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน อบต.ดอนสัก [ 20 เม.ย. 2559 ]123
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16