องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศเชิญชวนชาวตำบลดอนสักดูการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ดอนสักคัพ ครั้งที่ 16/2557 ระหว่างวันที่ 14-26 มิ.ย. 57 [ 13 มิ.ย. 2557 ]89
282 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 1 พ.ค. 2557 ]82
283 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 28 เม.ย. 2557 ]95
284 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่ 17-25 เม.ย. 57 นี้(เว้นวันหยุดราชการ) [ 17 เม.ย. 2557 ]96
285 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2556 [ 13 มี.ค. 2557 ]79
286 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 มี.ค. 2557 ]119
287 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2557 [ 8 ม.ค. 2557 ]93
288 ประชาสัมพันธ์ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีมีผู้แอบอ้างในการทุจริตการสอบแข่งขัน [ 29 พ.ย. 2556 ]84
289 อบต.ดอนสัก รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ตั้งแต่วันนี้ - ๓๐ พ.ย. ๕๖ ในเวลาราชการ [ 16 ต.ค. 2556 ]143
290 รับโอนย้าย จพง.ธุรการ จำนวน 2 อัตรา ด่วน [ 8 ต.ค. 2556 ]129
291 อบต.ดอนสัก ประชาสัมพันธ์ ของกระทรวงพลังงาน (ก๊าซ LPG/ไฟฟ้า) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ [ 14 ส.ค. 2556 ]127
292 อบต.ดอนสัก จัดงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ดอนสักคัพ ครั้งที่ 15 ประจำปี 56 7-26 มิ.ย. นี [ 10 มิ.ย. 2556 ]149
293 อบต.ดอนสัก จัดงานสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ วันที่ ๑๒ เม.ย. ๕๖ ตั้งแต่๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น. ณหน้าอบต.ดอนสัก [ 5 มิ.ย. 2556 ]82
294 ประกาศ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2556 [ 27 ก.พ. 2556 ]119
295 ประกาศชำระภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2556 ชำระตั้งแต่ 2 ม.ค. 56 ถึง 30 เม.ย. 56 จะไม่มีค่าปรับแต่อย่างใด [ 27 ก.พ. 2556 ]117
296 นายอำเภอดอนสัก เรียกประชุมสภา องค์การบริหารส่่วนตำบลดอนสัก ครั้งแรก [ 14 ธ.ค. 2555 ]174
297 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักครั้งแรก [ 14 ธ.ค. 2555 ]84
298 นายอำเภอดอนสัก เรียกประชุมสภา องค์การบริหารส่่วนตำบลดอนสัก ครั้งแรก [ 14 ธ.ค. 2555 ]78
299 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักครั้งแรก [ 14 ธ.ค. 2555 ]86
300 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 ต.ค. 2555 ]91
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16