องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ เรื่อง การรับยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 30 ต.ค. 2566 ]28
22 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]76
23 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 [ 16 ต.ค. 2566 ]25
24 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย [ 27 ก.ย. 2566 ]32
25 หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด [ 27 ก.ย. 2566 ]21
26 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์ การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 27 ก.ย. 2566 ]23
27 แนวทางการดําเนินงานตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และ ซี [ 25 ก.ย. 2566 ]25
28 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2566 [ 12 ก.ย. 2566 ]27
29 มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ [ 1 ก.ย. 2566 ]27
30 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนดาน-พังหาชี หมู่ที่ ๔ บ้านห้วย [ 11 ส.ค. 2566 ]102
31 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหลัก หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยเสียด [ 7 ส.ค. 2566 ]30
32 จังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก [ 17 ก.ค. 2566 ]35
33 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ค. 2566 ]34
34 คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา [ 11 ก.ค. 2566 ]40
35 มาตรการหลักป้องกัน COVID-19 ลดเสี่ยงโรค สำหรับสถานประกอบการ สถานบริการ และประชาชน [ 10 ก.ค. 2566 ]40
36 ลดยุงลาย ป้องกันป่วยและตายจากโรคไข้เลือดออก [ 10 ก.ค. 2566 ]46
37 ป้องกันไข้หวัดง่ายๆ ด้วย 4 กลุ่มอาหาร สร้างภูมิต้านทานหวัด [ 10 ก.ค. 2566 ]37
38 การดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย [ 1 ก.ค. 2566 ]35
39 ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก [ 27 มิ.ย. 2566 ]44
40 ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก [ 27 มิ.ย. 2566 ]54
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16