องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำ...[วันที่ 2023-08-08][ผู้อ่าน 114]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา...[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2566[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 53]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก สมัยสามัญ สมั...[วันที่ 2023-06-29][ผู้อ่าน 54]
 
  กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-06-25][ผู้อ่าน 90]
 
  ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต...[วันที่ 2023-06-22][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน การฝึกอบรมเพาะเห็ดฟ...[วันที่ 2023-06-21][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ส...[วันที่ 2023-06-08][ผู้อ่าน 54]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566 ศพด.อ...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 51]
 
  การประชุมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ดอนสัก ประจำป...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี...[วันที่ 2023-04-13][ผู้อ่าน 84]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ...[วันที่ 2023-04-10][ผู้อ่าน 84]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16