องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านขายของชำ สนับ...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 32]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก สมัยสามัญ ...[วันที่ 2023-08-25][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการส่งเสริมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หมู่ 9...[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ส...[วันที่ 2023-08-21][ผู้อ่าน 51]
 
  การประเมินโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค...[วันที่ 2023-08-21][ผู้อ่าน 61]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก สมัยสามัญ ...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคไม่ติดต่อเรื้...[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 70]
 
  โครงการเฝ้าระวัง คัดกรองค้นหา วัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ...[วันที่ 2023-08-10][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำ...[วันที่ 2023-08-08][ผู้อ่าน 111]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา...[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2566[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 51]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก สมัยสามัญ สมั...[วันที่ 2023-06-29][ผู้อ่าน 52]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15