องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
  อบต.ดอนสักเข้าร่วมประชุมติดตามโครงการส่งเสริมชุมชน...[วันที่ 2024-01-09][ผู้อ่าน 104]
 
  ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภ...[วันที่ 2024-01-08][ผู้อ่าน 31]
 
  ประชุมปิดตรวจการตรวจสอบรายงานการเงิน สำนักงานการตร...[วันที่ 2024-01-05][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการเติมฝันปันรัก ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะ...[วันที่ 2024-01-04][ผู้อ่าน 36]
 
  ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ดอนสัก...[วันที่ 2023-12-27][ผู้อ่าน 72]
 
  ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหา...[วันที่ 2023-12-20][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดสูงสุด...[วันที่ 2023-12-18][ผู้อ่าน 18]
 
  การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ฉบับเปลี่...[วันที่ 2023-12-07][ผู้อ่าน 17]
 
  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้า...[วันที่ 2023-12-05][ผู้อ่าน 37]
 
  ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน[วันที่ 2023-11-24][ผู้อ่าน 180]
 
  กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันส้วมโลก (World Toilet Day)...[วันที่ 2023-11-23][ผู้อ่าน 118]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหา...[วันที่ 2023-11-22][ผู้อ่าน 39]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18