องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
  พิธีเปิดงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง...[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 56]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 98]
 
  การตรวจงานตรวจรับพัสดุ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก...[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 118]
 
  ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ดอนสัก...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 54]
 
  การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม...[วันที่ 2022-12-22][ผู้อ่าน 59]
 
  ประชุมอาสาสมัครป้องกันภัย (อปพร.) ป้องกันและลดอุบั...[วันที่ 2022-12-15][ผู้อ่าน 57]
 
  กิจกรรมจิตอาสาวันดินโลก[วันที่ 2022-12-08][ผู้อ่าน 62]
 
  พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม วันพ่อแห่งชาติ[วันที่ 2022-12-05][ผู้อ่าน 60]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปา...[วันที่ 2022-12-02][ผู้อ่าน 59]
 
  ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกอบต.ดอนสั...[วันที่ 2022-12-02][ผู้อ่าน 61]
 
  ถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.ดอนสัก[วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 188]
 
  ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุ...[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 57]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14