องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
  กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-06-25][ผู้อ่าน 89]
 
  ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต...[วันที่ 2023-06-22][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน การฝึกอบรมเพาะเห็ดฟ...[วันที่ 2023-06-21][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ส...[วันที่ 2023-06-08][ผู้อ่าน 52]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566 ศพด.อ...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 49]
 
  การประชุมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ดอนสัก ประจำป...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 41]
 
  โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี...[วันที่ 2023-04-13][ผู้อ่าน 82]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ...[วันที่ 2023-04-10][ผู้อ่าน 80]
 
  นายกอบต.ดอนสัก ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่หัวคลอง[วันที่ 2023-03-30][ผู้อ่าน 68]
 
  ประชุมโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคล...[วันที่ 2023-03-28][ผู้อ่าน 67]
 
  ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับ...[วันที่ 2023-03-09][ผู้อ่าน 69]
 
  กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ดอนสัก จัดการประชุมเพื่อ...[วันที่ 2023-02-16][ผู้อ่าน 94]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15