องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
  กิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี 2566 (หาดนางกำ...[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 34]
 
  การประชุมซักซ้อมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านส...[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 41]
 
  โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 25...[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู...[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการส่งเสริมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หมู่ 1...[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านขายของชำ สนับ...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 30]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก สมัยสามัญ ...[วันที่ 2023-08-25][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการส่งเสริมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หมู่ 9...[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ส...[วันที่ 2023-08-21][ผู้อ่าน 47]
 
  การประเมินโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค...[วันที่ 2023-08-21][ผู้อ่าน 36]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก สมัยสามัญ ...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคไม่ติดต่อเรื้...[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 60]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14