องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
  ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภ...[วันที่ 2024-01-08][ผู้อ่าน 14]
 
  ประชุมปิดตรวจการตรวจสอบรายงานการเงิน สำนักงานการตร...[วันที่ 2024-01-05][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการเติมฝันปันรัก ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะ...[วันที่ 2024-01-04][ผู้อ่าน 14]
 
  ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหา...[วันที่ 2023-12-20][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดสูงสุด...[วันที่ 2023-12-18][ผู้อ่าน 15]
 
  การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ฉบับเปลี่...[วันที่ 2023-12-07][ผู้อ่าน 13]
 
  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้า...[วันที่ 2023-12-05][ผู้อ่าน 17]
 
  ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน[วันที่ 2023-11-24][ผู้อ่าน 167]
 
  กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันส้วมโลก (World Toilet Day)...[วันที่ 2023-11-23][ผู้อ่าน 78]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหา...[วันที่ 2023-11-22][ผู้อ่าน 27]
 
  กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้วันส้วมโลก "การใช้ห้องน้ำห้...[วันที่ 2023-11-20][ผู้อ่าน 16]
 
  พิธียกเสาเอก โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบร...[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 26]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15