องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
  โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ...[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 34]
 
  กิจกรรมอาสาบริบาลลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุทีมี...[วันที่ 2022-05-05][ผู้อ่าน 29]
 
  กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร[วันที่ 2022-04-21][ผู้อ่าน 317]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงา...[วันที่ 2022-03-24][ผู้อ่าน 260]
 
  กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 361]
 
  ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่...[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 271]
 
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 344]
 
  ประชุมประจำเดือน[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 299]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น[วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 302]
 
  การสำรวจสภาพน้ำเน่าเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต...[วันที่ 2021-09-20][ผู้อ่าน 214]
 
  ประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ เกาะนกเภ...[วันที่ 2021-04-26][ผู้อ่าน 744]
 
  โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด[วันที่ 2021-03-25][ผู้อ่าน 590]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19