องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
  ประชุมข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริห...[วันที่ 2023-10-30][ผู้อ่าน 27]
 
  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566[วันที่ 2023-10-25][ผู้อ่าน 52]
 
  กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566[วันที่ 2023-10-13][ผู้อ่าน 55]
 
  กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nati...[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 60]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ป...[วันที่ 2023-09-26][ผู้อ่าน 51]
 
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบร...[วันที่ 2023-09-20][ผู้อ่าน 42]
 
  โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ สืบสานภูมิปั...[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 43]
 
  กิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี 2566 (หาดนางกำ...[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 55]
 
  การประชุมซักซ้อมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านส...[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 44]
 
  โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 25...[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู...[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการส่งเสริมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หมู่ 1...[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 42]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15