องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
  โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ สืบสานภูมิปั...[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 216]
 
  กิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี 2566 (หาดนางกำ...[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 84]
 
  การประชุมซักซ้อมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านส...[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 56]
 
  โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 25...[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 61]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลดอน...[วันที่ 2023-09-04][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู...[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 41]
 
  โครงการส่งเสริมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หมู่ 1...[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 55]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านขายของชำ สนับ...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 49]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก สมัยสามัญ ...[วันที่ 2023-08-25][ผู้อ่าน 57]
 
  โครงการส่งเสริมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หมู่ 9...[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ส...[วันที่ 2023-08-21][ผู้อ่าน 66]
 
  การประเมินโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค...[วันที่ 2023-08-21][ผู้อ่าน 76]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19