องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
  ติดตามโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก...[วันที่ 2024-02-19][ผู้อ่าน 2]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี2567[วันที่ 2024-02-12][ผู้อ่าน 6]
 
  ลงพื้นที่เกาะนกเภาดำเนินโครงการส่งเสริมชุมชนในการค...[วันที่ 2024-02-09][ผู้อ่าน 18]
 
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ดอนสั...[วันที่ 2024-02-07][ผู้อ่าน 8]
 
  คณะทำงานลงพื้นที่สำรวจ สำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณ...[วันที่ 2024-02-02][ผู้อ่าน 24]
 
  ประชุมโครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะและจัดการน...[วันที่ 2024-01-31][ผู้อ่าน 14]
 
  การประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) คร...[วันที่ 2024-01-30][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ...[วันที่ 2024-01-19][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ...[วันที่ 2024-01-18][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ...[วันที่ 2024-01-17][ผู้อ่าน 11]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบร...[วันที่ 2024-01-12][ผู้อ่าน 8]
 
  อบต.ดอนสักเข้าร่วมประชุมติดตามโครงการส่งเสริมชุมชน...[วันที่ 2024-01-09][ผู้อ่าน 59]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15